Artiklar och media

2022-07-06
Under Almedalsveckan 2022 medverkade Linda Schuur tillsammans med Haninge kommuns förvaltningschef och hållbarhetsspecialist får Upphandlingsmyndigheten i ett samtal om hur vi kan eskalera implementering av hållbara lösningar genom att ställa rätt och bättre (hållbarhets)krav vid offentliga upphandlingar och på så sätt bidra till Sveriges klimatmål.

2022-07-05
I dag finns inget krav på att hänsyn ska tas till klimatutsläpp och andra hållbarhetsfrågor i den offentliga upphandlingen, vilket i praktiken leder till ett kortsiktigt ekonomiskt fokus. Att skattemedel inte spenderas med hållbarhet och klimat i åtanke framstår år 2022 som otidsenligt, och inte i linje med Sveriges omställningsplaner eller klimatmål. Det skriver Sara Jägermo, fastighets- och hållbarhetschef på Vacse, samt Linda Schuur, hållbarhetschef på Intea.

https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/inkop-och-upphandling/forandring-av-lou-ar-ett-maste-om-offentlig-sektor-ska-fa-hallbara-och-framtidssakrade-byggnader/

2021-02-24
Betongförespråkare med orättvis kritik gällande träindustrin och träfrälsta som anklagar betonganvändarna att vara orsaken till det ohållbara byggandet. Dags att sluta smutskasta och fokusera på helheten tycker Linda Schuur.

https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/hallbarhet/hallbarhet-maste-baseras-pa-mindre-fralsningstank-och-mer-hybridtank/

2021-01-26
Det finns mycket att göra och pengar att tjäna när det kommer till avfallshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, skriver Linda Schuur.

https://www.fastighetsnytt.se/opinihttps://www.fastighetsnytt.se/opinion/kronika/med-ratt-insatser-minskar-vi-bade-avfallet-och-byggkostnaderna/

2020-08-28
Är vi framme vid det sista e:et i sustainable development?
Arbetet för social hållbarhet är viktigare än någonsin, skriver Linda Schuur.

https://www.fastighetsnytt.se/opinion/kronika/ar-vi-framme-vid-det-sista-e-et-i-sustainable-development/

2019-03-14
Tillslut hände det, Sverige fick sin första riksarkitekt 2019. Ett tufft jobb, en fantastisk möjlighet, en utmaning – men framförallt en potential att lyfta diskussionen genom kunskapsöverföring, korsbefrukta branschen och i och med det tillsammans leverera bättre byggda miljöer.

https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/arkitektur/heja-sveriges-riksarkitekt/

2019-10-03
“Svenska arkitekter måste ta fajten

https://www.fastighetsnytt.se/podcast/fastighetsnytt-podcast/svenska-arkitekter-maste-ta-fajten/

2018-06-05
Gör det lättare att välja rätt än vad det är att välja fel.
Vi kan hylla och klappa varandra på axeln för att vi cyklar då och då, kör en elbil eller sop-sorterar, och tro mig detta är bra – alla får tummen upp även från mig. Men för att realistiskt nå målen, på riktigt, måste mer göras i större skalor och det behövs politiska beslut som visar vägen långsiktigt
.

https://www.fastighetsnytt.se/opinion/kronika/gor-det-lattare-att-valja-ratt-an-vad-det-ar-att-valja-fel/

2017-10-23
Avsaknaden av innovationer inom fastighetsbranschen.
Världen ser idag annorlunda ut än vad den tidigare gjort. Svar och lösningar krävs av oss alla när förändringar sker allt snabbare. Vårt klimat har nått en känslig gräns, fler människor än någonsin är på flykt, skillnader mellan rika och fattiga är större än någonsin – samtidigt som vi i västvärlden aldrig haft det bättre än nu.

https://www.fastighetsnytt.se/opinion/kronika/avsaknaden-av-innovationer-inom-fastighetsbranschen/

2017-01-09
Ett Stockholm med plats för framtiden.
Stortorget har varit en central plats i Stockholm sedan 1200-talet. De beslut som tas idag och de värderingar de utgår ifrån avgör hur staden ser ut långt in i framtiden. Arkitekten Linda Schuur tycker att det är viktigt att vi funderar på hur vi vill att Stockholm ska se ut om flera decennier och att vi bygger på ett sätt som inte stänger in framtiden i dagens uppfattningar.

https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/stadsutveckling/ett-stockholm-med-plats-for-framtiden/

2016-01-16
Stockholm skapar nya normer för urban tillväxt

https://www.fastighetsnytt.se/fastighetsmarknad/historiskt/stockholm-skapar-nya-normer-for-urban-tillvaxt/