Bakgrund

Den vedertagna definitionen av hållbarhet;
Ecology (ekologisk) – bygga och utveckla samhällen inom planetens gränser och därmed inte äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Equity (social) – utveckla ett samhälle som värdesätter människors lika värde och sätter människans behov och välbefinnande i centrum.
Economy (ekonomisk) – säkra den långsiktiga ekonomiska tillväxten för verksamheten utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

Utifrån de tre E:ena har Linda Schuur jobbat för att förbättra och utveckla bygg- och fastighetsbranschen.

Efter drygt 15 år inom bygg- och fastighetsbranschen både i Sverige och USA har Linda både erfarenhet av kreativt och operativt arbete för mer ekologiskt och socialt hållbara byggnader och stadsbyggnadsprojekt. Från idé och konceptfas till byggnation. Utöver operativt arbete i en mängd olika projekt har jag även jobbat drygt fem år med strategiarbete med fokus på hållbarhet och internationell etablering utifrån företags affärsplan, ramar och mål.

Genom att både ha jobbat som arkitekt, affärsutvecklare och hållbarhetsansvarig i olika företag har Linda Schuur erfarenhet av att företräda olika intressenters perspektiv och utgångspunkter (ex. konsult-, beställare- samt byggentreprenörföretag) och har förståelse för komplexiteten kring en byggnad och stadsbyggnad. Hur man överväger och prioriterar utifrån en vision, ekonomisk ram och hållbarhetsplan. Jag kan affären. Jag vill utveckla affären till att bli mer hållbar för att möta framtidens behov genom att vara aktiva, innovativa och operativa i vår samtid.